Account Manager je pozicija koja obuhvata intezivnu komunikacija sa klijentom i često se shvata kao “produžena ruka” klijenta.

Posao

 • Planiranje i vođenje projekataVođenje poslovne komunikacije sa klijentom
 • Razumevanje biznisa klijenta i tržišta na kome klijent posluje prepoznavanje izazova na tržištu i među konkurencijom
 • Prepoznavanje biznis potreba klijenata
 • Upravljanje projektima i kampanjama, tako da budu isporučeni na vreme i u okviru budžeta
 • Kontrola kvaliteta projekata i usluge koju klijent dobija
 • Planiranje marketinških i komunikacionih aktivnosti
 • Planiranje i vođenje komunikacionih aktivnosti u digitalnim medijima
 • Efikasno sprovođenje marketing planova
 • Postavljanje prioriteta i organizacija, nadgledanje i kontrola sprovođenja internih planovaIzrada brifova za kreativce
 • Timski rad sa kreativcima
 • Upravljanje budžetima i naplatom
 • Priprema sastanaka sa klijentima i izveštaja sa sastanaka
 • Priprema prezentacija i odbrana projekata pred klijentom
 • Procena rezultata kampanja i projekataIzrada produkcionih brifova za podizvođače
 • Priprema projektne dokumentacije i ponuda

Osobine

 • Sposobnost rada u timu
 • Sposobnost rada na više projekata u isto vreme
 • Sposobnost delegiranja i upravljanja timom
 • Lična organizovanost
 • Odgovornost prema rokovima i kvalitetu
 • Strateško razmišljanje
 • Dobre komunikacione i socijalne veštine

Uslovi

 • Iskustvo rada u marketinškoj agenciji (minimum 2 godine)
 • Visoka stručna sprema
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Odlično znanje MS Office okruženja
 • U obzir će se uzimati preporuke i referentni projekti

Svoj CV možeš poslati na: jobs@unibrand.rs

*Zbog velikog broja prijava nismo u mogućnosti da sve kandidate pozovemo na razgovor.