Svetska banka

Zadatak
 
Svetska banka je međunarodna organizacija, koja je odgovorna za obezbeđivanje finansija i davanja saveta zemljama, u cilju povećavanja ekonomskog razvoja i standarda, i smanjivanja siromaštva, kao i očuvanja međunarodnih investicija. Kancelarija Svetske banke u Srbiji postavila je pred Unibrand zadatak da razvije dizajn cover strana za izveštaje: Public Finance Review, Country Partnership Framework 2016-2020 i Serbia’s Potential for Sustainable Growth and Shared Prosperity.
 
Rešenje
 
U dizajnu cover strana dominiraju plava i bela boja, koje zajedno sa grafičkim rešenjima i korišćenjem UV laka, dodatno stavljaju akcenat na stručnost i profesionalnost izveštaja, a samim tim i organizacije.
PrethodniVermit, Redizajn vizulenog identiteta i dizajn pakovanja
SledećiLocal Factor