Strateški planer je osoba koja je pre svega zadužena za identifikaciju, razvijanje i evaluaciju brending - marketing strategija klijenata, uzimajući u obzir znanje o uspostavljanju poslovnih ciljeva klijenata, karakteristikama tržišta, troškovima i faktorima zarade.

Posao

 • Razvijanje brending strategije za klijente
 • Identifikacija, razvijanje i evaluacija brending-marketing strategija klijenata uzimajući u obzir znanje o uspostavljanju poslovnih ciljeva klijenta, karakteristikama tržišta, troškovima i faktorima zarade
 • Asistiranje na izradi godišnjih marketinških budžeta za klijente
 • Evaluiranje finansijskih aspekata razvoja proizvoda kao što su budžeti, troškovi, istraživanja, finansijske projekcije
 • Dizajniranje istrazivačkog pristupa i programa sa ciljem podrške brending incijativama
 • Saradnja sa klijentom i timom ispred klijenta u razvoju strateških preporuka
 • Koordinacija istraživanja (spoljnih saradnika)
 • Pregled postojećih istraživanja koje klijent ima sa ciljem identifikacije informacija i trendova od značaja za projekat
 • Kombinovanje statističkih podataka sa strateškim razmišljanjima i zahtevima biznisa sa ciljem definisanja projekta koji će klijentima da donese rezultate

Osobine

 • Sposobnost rada u timu
 • Lična organizovanost
 • Odgovornost prema rokovima i kvalitetu
 • Strateško razmišljanje
 • Dobre komunikacione veštine

Uslovi

 • Iskustvo rada u marketinškoj agenciji (minimum 3 godine)
 • Fakultetsko obrazovanje (Prednost imaju Ekonomski fakultet ili FON)
 • Odlično znanje znanje engleskog jezika
 • Odlično znanje MS Office okruženja
 • U obzir će se uzimati preporuke i referentni projekti

Svoj CV možeš poslati na: jobs@unibrand.rs

*Zbog velikog broja prijava nismo u mogućnosti da sve kandidate pozovemo na razgovor.