Stara Planina, Novo iskustvo

Zadatak
Stara planina ima vitalni interes za razvoj regiona i turistički razvoj Srbije. U cilju privlačenja investitora javila se potreba za razvojem strategije pozicioniranja Stare planine kao sigurne i atraktivne lokacije za investiranje. Zadatak Unibranda bio je razvoj identiteta Stare planine kao platforme koja će omogućiti stvaranje jake i stabilne pozicije Stare Planine u odnosu na konkurente i koja će kreirati pozitivnu percepciju o lokaciji u svesti opšte i poslovne javnosti. Kako brend lokacija (Place branding) predstavlja reputaciju određene lokacije zajedno sa svim njenim kulturnim, istorijskim, ekonomskim i političkim karakteristikama, cilj novog identiteta Stare planine je da promoviše navedenu lokaciju kroz sledeće tri vrednosti:
Odgovornost
Istraživački duh
Uspešan tim
 
Rešenje
Vizuelizacija identiteta Stare planine bila je inspirisana oblicima i bojama osnovnih elemenata prirode kao što su, sunce, voda, nebo, cveće, drvo i livada. Navedeni oblici simbolizuju dinamičnost i pokretljivost, dok definisane boje simbolizuju ogovornost prema prirodi. Sam identitet sačinjen je od skupa navedenih elemenata i pet boja koje bude osećaj energičnosti, inovativnosti, odgovornosti i kredibiliteta. Vizuelni identitet Stare planine upotpunjen je sloganom “Stara planina Novo iskustvo” koji ovu lokaciju pozicionira kao neiscrpno mesto novih mogućnosti.
 
PrethodniAdoré Chocolat
SledećiDelta Park, Razvoj brend identiteta