Osnovi zadatak Prepress Managera je da radi na pripremi i adaptaciji kreativnih rešenja.

Posao

 • Rad na pripremi i adaptaciji kreativnih rešenja
 • Digitalna obrada slika
 • Praćenje i overa štampe

Osobine

 • Perfektno znanje tipografije i ”oko” za detalje
 • Razumevanje tržišta i potreba klijenata
 • Sposobnost rada u timu u cilju osmišljavanja koncepata
 • Lična organizovanost
 • Odgovornost prema rokovima i kvalitetu
 • Mogućnost rada na više projekata istovremeno

Uslovi

 • Iskustvo rada na istoj poziciji u agencijskom okruženju (minimum 2 godine)
 • Napredno znanje Adobe CS paketa
 • Poznavanje tehnologije štampe (offset, sito, duboka, flexo)
 • Poznavanje Mac OSX radnog okruženja

Svoj CV možeš poslati na: jobs@unibrand.rs

*Zbog velikog broja prijava nismo u mogućnosti da sve kandidate pozovemo na razgovor.