Eurojet, Razvoj brand strategije

Zadatak
Agencija Unibrand je imala zadatak da razvojem marketing strategije ove kompanije doprinese većoj vidljivosti i prepoznatljivosti agencije, pozicioniranju Eurojet-a kao agencije koja je lojalna svojim korisnicima, sa kojima je u stalnoj interakciji i koja se trudi da se nekonvencionalnim načinima komunikacije diferencira od drugih turističkih agencija na tržištu.
 
Rešenje
Agencija Unibrand je sklopom kreativnih i konsultantskih aktivnosti doprinela povećanju vidljivosti i jačanju brenda Eurojet, a sa druge strane jedinstvenim konceptom izdvojila je ovu agenciju od konkurentskih. Izgradnjom jedinstvene komunikacione platforme koja u sebi podrazumeva atraktivnije i modernije načine komunikacije, agencija je postigla da razvojem i promocijom pojedinačnih, jasno segmentiranih ponuda, doprinese jačanju korporativnog brenda. Plasiranjem raznovrsnih reklamnih kampanja, kataloga i oglasnih rešenja Eurojet se pozicionirao kao moderna agencija koja je u potpunosti posvećena svojim korisnicima.
PrethodniSigma, Nasmejano voće i povrće
SledećiBanca Intesa, Intesa frendi