Delta Generali Osiguranje, Kampanja za Kasko Osiguranje

Zadatak
Zadatak agencije je bilo osmišljavanje kampanje koja će doprineti uvećanju tržišnog udela i prepoznatljivosti klijenta u oblasti kasko osiguranja na teritoriji Vojvodine. Cilj kampanje je bio da se klijent predstavi kao osiguravač od poverenja i u segmentu neživotnog osiguranja, da se poveća vidljivost Delta Generali Osiguranja u oblasti osiguranja vozila. Kako je kampanja teritorijalno usmerena, kreativni koncept i ton komunikacije prilagođeni su lokalnom kontekstu.
 
Rešenje
Polazeći od toga da je kampanja lokalna i taktička, izabrali smo kreativni pravac koji je u skladu sa duhom i karakteristikama regiona. Osnovnu inspiraciju smo pronašli u tradiciji poskočica i bećarca. Ton komunikacije je duhovitog karaktera, prilagođen mentalitetu lokalnog stanovništva i tradiciji Vojvođana. Vizuelna komunikacija je bazirana na prepoznatljivim pejzažima i lokalnom koloritu. Izabrali smo prikaz Petrovaradinske tvrđave i polja suncokreta kao jasne simbole Vojvodine.
PrethodniBeohemija, Duel redizajn brend identiteta
SledećiBig Cee šoping centar, Vizuelni identitet i komunikacija