B2

Unutrašnje i spoljašnje oznake za “pametnu” poslovnu zgradu.
Zgrada B2 je prva "pametna" zgrada u Srbiji. Izgrađena na Terazijskoj terasi, na padini između Balkanske i ulice Narodnog fronta u Beogradu. Unisign Signage&Wayfinding je projektovao i proizveo sistem unutrašnjih putokaza i oznaka sa ciljem boljeg snalaženja i usmeravanja ljudi u ovom objektu. Uzimajući u obzir vrhunski kvalitet izrade zgrade B2, poseban izazov se sastojao u usklađivanju kvaliteta oznaka sa postojećim materijalima u objektu.
PrethodniPorto Montenegro Lido Mar
SledećiDelta Park