Osnovni zadatak Account Assistanta je pružanje podrške Account Manageru u obavljanju svakodnevnh aktivnosti na servisiranju klijenata i pružanju usluga.

Posao

 • Podrška upravljanju konkretnim projektom/ima za klijenta od faze planiranja aktivnosti, do
 • implementacije
 • Komunikacija sa klijentom u svim fazama realizacije, a na osnovu informacija i uputstava od strane nadređenog
 • Praćenje rada drugih timova koji su uključeni u realizaciju projekta (dizajn, strateško planiranje)
 • Prikupljanje informacija (Client Brief, informacije neophodne za pripremu i dizajn)
 • Pomoć u pripremanju ponuda
 • Pomoć u pripremanju prezentacija
 • Prikupljanje ponuda od podizvođača
 • Pomoć u pripremanje plana aktivnosti po klijentu i projektu
 • Izveštavanje po klijentu
 • Vodenje evidenciju po projektima i angažovanju

Osobine

 • Sposobnost rada u timu
 • Lična organizovanost
 • Odgovornost prema rokovima i kvalitetu
 • Strateško razmišljanje
 • Dobre komunikacione veštine

Uslovi

 • Fakultetsko obrazovanje (Prednost imaju Ekonomski fakultet ili FON)
 • Odlično znanje znanje engleskog jezika
 • Odlično znanje MS Office okruženja
 • U obzir će se uzimati preporuke i referentni projekti

Svoj CV možeš poslati na: jobs@unibrand.rs

*Zbog velikog broja prijava nismo u mogućnosti da sve kandidate pozovemo na razgovor.